Toksikologija

0
314

toksikologijaToksikologija je nauka koja proučava teoretsku i stvarnu toksičnost, štetne efekte raznih materija, na žive organizme čovek, životinja, biljka, mikroorganizam, gde igra ulogu toksični agens-živi organizam i toksični efekat.
Toksikološka istraživanja utvrdjuju:
*Količinu bezbednosti ili hemijsku supstancu.
*Toksikološki efekat u slučaju unošenja većih količina.
*Otkrivanje subtoksični efekat pre nego što postanu štetni.
*Odredjene supstance mogu se neutralizovati.
Toksikologija se ne bavi samo opisivanjem kliničkih simptoma trovanja, već proučava sve materije da bi otkrila njihovu eventualnu toksičnost.Polje rada toksikologije vrlo je široko, zbog vrlo velikog broja otrovnih materija, tako i zbog ispitivanja oklonosti pod kojem je došlo do trovanja.Kod akutnih, hroničnih, profesionalnih, medikamentnih kao i trovanja namirnicama.Proučavanje otrovnosti neke materije zahteva teoretsko znanje, kličko iskustvo i ekperimentalno proveravanje.

Toksikologija kao nauka je povezana sa drugim naučnim disciplinama kao: hemija, biologija, imunologija, farmakologija, higijena, epidemiologija, fiziologija itd.
Toksikologija ima dodir s mnogim naučnim granama vršeći sintezu u jednom odredjenom i ograničenom sektoru.Ogromno je njeno polje rada jer kontroliše sve proizvode s kojima živi organizam može doći u dodir.U zadnje vreme značajno vrši uticaj na pojedine naučne discipline zato su oformljene razne grane:
-Klinička toksikologija  koja se bavi sa reanimacijom i humanim trovanjem.
-Industrijska toksikologija bavi se prevencijom izloženosti trovanja.
-Veterinarska toksikologija bavi se tretmanom trovanja kod domaćih i divljih životinja.
-Poljoprivredna toksikologija izučava izloženost hemikalijama u poljoprivredi i neželjene efekte na čoveka i životnu sredinu.
-Molekularna toksikologija proučava mehanizam toksičnosti na molekularnom nivou.

POSTAVI ODGOVOR