Osnovni genotoksični testovi

0
521

Osnovni_genotoksicni_testoviZa osnovni genotoksičnih testova postoji odredjeni kriterijum: ekonomičnost, brzina izvodjenja testova, jednostavnost, izbegavanje lažno pozitivne ili negativne rezultate.Potrebno je napraviti dobar izbor testova prema traženoj regulativi.Svetska Zdravstvena Organizacija organizuje  za ekonomsku saradnju i razvoj.Ove i još slične institucije predlažu tri osnovne grupe testova.
1) Testovi za detekciju genskih mutacija
2) Testovi za detekciju hromozomskih aberacija
3) Testovi za otkrivanje efekata  na nivou DNK.
Rezultat ispitivanja toksičnosti na čoveka važno je odrediti graničnu dozu  (najveća doza), koja ne može da uzrokuje štetne efekte (NOAEL- no observable) ta doza je merilo za normiranje dnevne doze ostatka toksikanata u hrani čoveka.Maksimalna netoksična doza u ispitivanjima toksičnosti umanjuje se sto i više puta, sa životinja na čoveka više kvantitativno nego kvalitativne razlike i dest puta zbog razlike medju ljudima.

Zaključak:

Toksikologija prati kvalitativni i kvantitativni efekat u biološkim sistemima zbog predvidjanja toksičnih efekata.Procenu za kancerogenost ili teratogenost  je teže odrediti.Uzorak tumorskog tkiva može se testirati na osetljivost terapije.U kulturi in vitro se razmnože primarne tumorske celije i time se omogućuje sagledanja odgovora na predvidjenu terapiju paletom testova što zavisi od dijagnoze i terapije.Maligne ćelije ne reaguju adekvatno na konvencionalnu terapiju, neophodno je odrediti koja vrsta terapije će postići željeni efekat.

POSTAVI ODGOVOR