Podela genotoksičnih agensa

0
285

Podela_genotoksicnih__agensaGenotoksične agense može se grupisati usled upotrebe, ili namene na sledeće vrste:
-Agensi prirodnog porekla
*Pirolizidinski alkaloidi
*Alfatoksin B1
-Agensi u industrijskim procesima
*Organski rastvarači
*Ekozagadjivači
*Aldehidi
-Farmaceutski proizvodi (lekovi)
*Antibiotici
*Citostatici
*Narkotici
Podela_genotoksicnih__agensa1*Kontraceptiva
*Anestetici
-Pesticidi
*Derivati fluorosirćetne kiseline
*Piretrini
*Organohlorna jedinjenja (DDT, aldrin, hlordan),
*Agensi koji se nalaze u hrani i u vodi
*Konzervansi
*Veštački zasladjivači
*Prirodni sastojci

POSTAVI ODGOVOR