Uroantiseptici

0
486

uroantisepticiUroantiseptici su efikasni za lečenje infekcije mokraćnih puteva jer se prilikom izlučivanja koncentrišu u mokraći, ne deluju na sistemske infekcije.Uroantiseptici su: Nitrofurantoin i derivati, kinoloni i metamin-mandelat.Mnogi antibiotici se koriste kao uroantiseptik, koji se izlučuju preko bubrega i u mokraći nastaju antibakterijske koncentracije.Nitrofurantoin uzima se oralno brzo apsorbuje i brzo se izlučuje.Kod bolesnika sa očuvanom funkcijom bubrega, lek se ispoljava baktericidno na osetljive uzročnike naročito ako je reakcija mokraće kisela.Aktivnost ovog leka je efikasna prema Escherichia colli i enterococa.Rezistenciju prema ovom leku pokazuje proteus i pseudomonas.
Indikacije:
Kod bakteriurije  ili hronične infekcije mokraćnih puteva primenjuje se dugotrajno u malim dozama, koji dovodi do supresije ili potpunog izlečenja.Efikasna je kombinacija ovog leka sa sulfonamidom ili antibiotikom.Terapijska doza na šest sati u dozi od 50-100 mg. posle jela.
Neželjeni efekti:
Vrlo su retke alergijske reakcije.Komplikacija može nastati kod bolesnika sa oštećenom funkcijom bubrega. Kod dugotrajnog uzimanja ovog leka može izazvati periferni neuritis senzitivnih i motornih živaca.

POSTAVI ODGOVOR