Šta su lekovi

0
146

Šta su lekovi

Lekovi su supstance ili preparati namenjeni za lečenje ili sprečavanje bolesti.Lekovi se klasifikuju na različite načine.Lekovi koji se prepisuju na recept od strane lekara, i na lekove koje se mogu kupiti na slobodno.U zavisnosti od tradicionalnih lekova postoje još lekovi sa malim molekulama, koji su sintetički napravljeni to su: vakcine, krvni produkti, infuzije.Klasifikacija lekova se vrši na bazi njihovog porekla-genetske terapije, terapije matičnim ćelijama:
-lek prirodnog porekla biljnog ili mineralnog, morskog porekla
-lek hemijskog i prirodnog porekla parcijalne biljne i hemijske sinteze npr.steroidni lekovi
-lek životinjskog porekla hormoni, enzimi
-lek mikrobnog poreka razni antibiotici
-lek izveden hemijskom sintezom
-lek izveden iz radioaktivnih supstanci
Anatomsko-terapijsko-hemijsko klasifikovani sistem primeri klasa lekova su:
*antipiretici redukuju groznicu
*antibiotici inhibiraju rast mikroorganizama
*antiseptici sprečavaju rast mikroorganizama u bilzini opekotina, posekotina i rana
*antimalarijski lekovi za tretiranje malarije
*oralni kontraceptivi
*stimulanti
*tranvilajzeri:Meprobamat, Hlorpromazin, Dijazepam, Alprazolom
*statini: Lovastatin, Sinvastatin, Sinvor
*hormonske zamene:Premarin
*stabilizatori raspoloženja: Litijum, Valpromid
Tipovi lekova:
-gastrointestinalni trakt (sistem organa za varenje)
-kardiovaskularni sistem
-CNS
-bol i svest (analgetici)
-maskulo-skeletalni poremećaji
-oči
-uho, grlo i nos
-respiratorni sistem
Mesto primena leka
Razlikujemo lokalnu i sistemsku primenu.Lokalna primena podrazumeva primenu na koži, sluzokoži, nos, usta, uho, oči.Kod sistemskog efekta mogu se uneti preko gastrointestinalnog trakta, peroralno, pod jezik, kroz debelo crevo, parenteralno ili putem injekcije iv, im, ic, sc, infuzijom ili primena flastera za perkutanu primenu.
Neželjena dejstva:
Dejstvo lekova koja se javljaju prilikom terapije i nisu od koristi za lečenje zovu se neželjena dejstva.Dele se u dve grupe na očekivane i neočekivane.U očekivanu grupu lekova ubrajamo delovanje leka van obolelog organa primera radi Aspirin izaziva oštećenje sluzokože želuca, a istim mehanizmom ublažava zapaljenje.Neočekivana, neželjen dejstva je posledica nedostatka metaboličkog profila.Podela neželjenog dejstva deli se na dozno zavisna i dozno nezavisna dejstva.Dozno nezavisna dejstva leka često su uzrokovane alrgijom (Penicillin).Neželjeno dejstvo leka može da se ispoljava većom dozom od terapijske doze.
Raspon doza od minimalne terapijske do toksične doze zove se terapijska širina leka.Ako je terapijska širina veća lekovi su bezbedniji.

POSTAVI ODGOVOR