Čovek koji je otkrio značaj pranja ruku

0
386

Kod pandemije sa COVID-19 važna mera je preventiva pranje ruku sa mlakom vodom i sampunom.Pošto zaraza može imati blagu i tešku kliničku sliku, zato za vreme pandemije treba preduzeti sve prventivne mere.Ruke treba prati temeljno, trljanjem jer koristimo za dodir predmete koje mogu biti kontaminirani.Dodirom očiju, nosa, usta prenosimo virus u organizam.
Pranje ruku potiče od madjarskog doktora Ignaca Semmelweisa, koji je otkrio, da trovanje krvi uzrok velike smrtnosti porodilja i uveo principe antisepsu u medicinsku praksu.U njegovo vreme nije se znalo za postojanje mikroba, virusa, bakterija.On je izradio tezu zašto je smrtnost porodilja velika na prvom odelenju, klinike od porodilje sa drugog odeljenja.Naredio je lekarima, studentima da peru ruke u rastvoru hlornog kreča pre svakog pregleda porodilje.Kada su ovi postupci uvedeni stopa smrtnosti pala na nizak nivo, a kasnije ni jedna majka nije izgubila život.
Zato za vreme pandemije CORONA virusom, treba da se podsećamo značaju pranje ruku i dezinfekcije.Decu učimo od malena za važnost pranje ruku zbog raznih infekcija.
Kasnije Louis Pasteur francuski mikrobiolog i hemičar eksperimentalno potvrdio da su baktrije izazivači bolesti.Pronašao je metodu pasterizacije za zaštitu namirnica.Izradio je osnove imunologije i metod vakcinacije i prevencije.Njegovi izumi su otvorili put-vrata savremenom dobu medicine.

POSTAVI ODGOVOR