Karcinom kolona

0
436

karcinom_kolonaU 50% zahvata rektum i rektosigmoidni prelaz, u 15% sigmoid, ascendentni kolon i cekum U 85% slučajeva histološki je adenokarcinom, ostali – nediferentovani ili koloidni Manje diferentovani su invazivniji i poteacijalno maligniji.
Najčešće stariji od 40 god., predispozicija ulcerativni kolitis i polipi (polipoza). Karcinom rektuma ćešći kod žena, ostali kod muškaraca. Karcinom kolona je najćešći malignom digestivnog trakta.

Etiologija:

Ishrana – smanjen unos balastnih materija, alkohol, ptiftenje, nitrati o hram i piću, zraćenje.

Podvrste:

Ulcerativni oblik, proliferativni (polipoidni), inifiltrativni (stenozantni).

Klinička slika:

Rani stadijum bez simptoma, ukoliko se sporo razvijaju, tek kasno simptomi. Kasnije poremećaj opšteg stanja (slika malignoma). 25% slučajeva se prezentuju kao hirurški bolesnici (ileus, perforacija). Ponekad i veliki i odmakli tumori daju neznatne simptome, ali poremećaj u pražnjenju creva može da bude alarm. Metastaze ponekad u prvom planu.
Leva polovina kolona (češće) – opstipacija sa fazama dijareje, distenzija, nejasne kolike, anemija, gubitak težine, izbacivanje krvi. Rektum – tenezmi.
Desna polovina kolona – dijareja, bol pri jelu, povraćanje, anernija, gubitak težine, osetljivost u predelu detne fose ilijake. Opstrukcija retko.

Fizički znaci:

palpabilni karcinomi (abdomenska masa), gubitak krvi (sveža ili tamnija ili okultno krvarenje) stolicom, uvećana jetra Znaci penetracije, opstrukcije, perforacije (peritonitis), gubitak težine, bledilo, bolovi (zahvaćeni koreni živaca) fistule, infekcije. Rektum – – lažne dijareje, pkrvava stolica, tenezmi.

Širenje:

mezentcrijum, susedni organi, limfne žlezde, rano u jetru, na-ročito nediferentovani. Retko metastaze u pluća i mozak, i druge organe.

Dijagnoza:

Anamneza, fizički nalaz, rektalni tuše, rektosigmoidoskopija sa kolonoskopijom, biopsija, irigografija, ultrazvuk abdomena (jetra, apscesi), RTG pluća, endoskopska ultrasonografija (lokalno širenje), uvećane limfne žlezde.
Diferencijalna dijagnoza: Ulcerozni kolit, Kron, TBC kolona, divertikulitit, polipoza kolona.

Prognoza:

Nediferentovani tipovi imaju lošiju prognozu od adenokarcinomа. Metastaze i zahvatanje limfnih ćvorova loš su prognostički znak.

Terapija: Hirurški rezultati dobri (resekcija, kolektomija).

Preко 60% resektabilni u momentu dijagnoze. 30% preživljava 5 godina i duže. Kombinacija sa citostaticima se preporućuje (ne kod svih). Različit hirurški pristup u zavisnosti od lokalizacije, širenja u okolinu i metastaza. Oćuvanje funkcije donjeg sfinktera važno. Kolostoma privremena mera. Moguće je operativno uklanjanje metastaza u jetri.
Polipi — Najćeftće asimptomatski, slučajan nalaz pri endotkoptkom ili RTG pregledu. Manifestuju se pojavom krvi u stolici, ako je sa peteljkom. Najčešče u rektumu i sigmoidu. Potencijalno maligni, obavezan hitan pregled.

Diferencijalna dijagnoza: papilom (mek, nejasno ogranićen, zahvata dublje slojeve), polip je čvršćići, okrugao, na površini sluznice. Obavezno transenodoskopsko uklanjanje.

Pollpoza – (veliki broj polipa) – Familijarna sklonost, ponekad po celom kolonu, ako je broj veliki, ne mogu se pojedinaćno uklanjati (polipektomija) nego samo hiruški (kolektomija). Progrediraju ka malignitetu. Diferencijalna dijagnoza: lipomi, hemangiomi, hamartomi, fibromi (sve ovo je izrazito retko). Često krvarenje. Posebni oblici (retko): Peuz-Jeger sindrom (polipoza sa mukokutanom pigmentacijom), Gardner sindrom (polipoza sa tumorima kostiju, lipomima i cistama na koži). Komplikacije – opstrukcija, krvarenje, dijareje.
Divertikuloza – Slućajan nalaz, relativno često u starijih. U manjem broju asimptomatski, ako su brojni, krvarenje. Nespecifčni simptomi kao iritabilni kolon. Najčešće levi kolon. Veliki divertikuli skloni komplikacijama (akutni divertikulitis, perforacija, perikolički apsces). Akutni divertikulit ide kao levi apendicitis – bol, zatvor, skok temperature i broja leukocita, osetljivost na pritisak.

Terapija: Antibiotici. Ponavljana krvarenja razlog za hiruršku intervenciju (resekcija).

Vilusni adenom (retko) – Karfiolasti, meki tumor sa prstastim produžecima, obilna sekrecija (sluz, dijareja, veliki gubitak kalijuma.), tečne, vodene stolice, hirurški se ekscizira.
Endometrioza (retko) – Prisustvo tkiva uterusa (endometrijuma) u sluznici distalnog kolona. Bol pri defekaciji, submukozna lokalizacija.

POSTAVI ODGOVOR