Koren hroničnog bola

0
201

MagnetoterapijaKoren hroničnog bola nastaje preko nervnog sistema, uključujući kičmenu moždinu interreakciju sa mozgom da stvori bolnu senzaciju.Neurotransmiterski sistem preko hemijske supstance prenose nervne signale, omogućuje za nove metode lečenja.Danas stručnjaci manipulišu sa hemijskim neurotransmiterima, da bi promenili njihovu interakciju sa moždanim signalima, (utiče na emociju i pomaže u percepciji bola).

Nova saznanja:

Danas pomoću MR (Magnetne Rezonance), tačno se može pokazati gde se dešava senzacija bola u mozgu i kada je aktiviran odredjenim stimulansom.Ukoliko inicijalni bol nije adekvatno lečen, bolni signali se šalju do centra u mozgu jako brzo i dovodi do promena u CNS-u učiniće ga osetljivom.Vremenom i najnežniji dodir može postati veoma bolan.
Specijalisti za bol koriste tretmane za lečenje umerenih, jakih, hroničnih bolova  sa raznim metodama: inovativni lekovi, blokade, automatske pumpe koji kontinuirano doziraju analgetike do nervnih korenova.Pored toga se primenjuje psihoterapija, alternativna terapija, tehnika relaksacije.Koristi se povezanost izmedju uma i tela.Veliki značaj ima fizikalna medicina pruža mogućnost smanjenja upotreba lekova.
Fizikalni agensi u terapiji bola:
*Laser koji značajno skraćuje vreme lečenja.
*Magnetoterapija niskofrekventno elektromagnetsko polje.
*DDS-Dijadinamik struje
*IFS-Interferentne struje.
*TENS-Transkutana električna nervna stimulacija (protiv bola različitog tipa).
*Galvanska struja.
*Elektroforeza.

POSTAVI ODGOVOR