Migrenozni napadi

0
229

migrenozni-napadiLekovi za lečenje migrene se dele na lekove za presecanje migrenoznog napada i lekove za prevenciju migrene. Sami Lekovi za presecanje migrene dele se u četiri grupe. Počinje se sa lekovima iz prve, a po potrebi se prelazi na svaku sledeću grupu.
I grupa: Obični analgetici i NSAIL
Ovi lekovi se nabavljaju bez recepta i pacijenti ih često uzimaju bez konsultacije sa lekarom. Samostalno lečenje uglavnom daje slab efekat.
II grupa: Agonisti serotonina (triptani)
Agonisti serotonina, lekovi iz grupe triptana, veoma su efikasni u presecanju migrene. Triptani presecaju migrenozni napad za 30-90 minuta, i to u 70-80% slučajeva. Uzimaju se po preporuci i uz kontrolu lekara, jer kod pacijenata sa srčanim oboljenjima mogu izazvati koronarni spazam. Najčešći lek iz ove grupe je sumatriptan.
III grupa: Ergot alkaloidi
Ergot preparati su efikasni u presecanju migrenoznih napada. Terapijski efekat im je dobar i dugotrajniji od triptanskog, ali duža upotreba izaziva ergotizam, odnosno odgovarajuće neželjene efekte.
IV grupa: Drugi lekovi
Upotreba kodeina, morfina i drugih opijatih analgetika je ograničena zbog čestih neželjenih efekata. Ponekad se kontrola postiže i upotrebom kortikosteroida.
Za prevenciju migrene se koriste beta blokatori (propranolol), blokatori kalcijumovih kanala (verapamil, nimodipin), antidepresivi (amitriptilin), antiepileptici (valporinska kiselina, gabapentin, topimarat) i opijatni analgetici (retko).
Preventivna terapija se uzima redovno u dužem vremenskom periodu, sa ciljem eliminacije ili proređivanja migrenoznih napada.

POSTAVI ODGOVOR