Sporothrix schenckii

0
330

Sporothrix_schenckiiSporothrix schenckii spada u bifazne gljive-iz saprofitne prelazi u parazitnu fazu.Koristi tkiva domaćina za ishranu i razmnožavanje.Kroz mikrotraume prolazi na koži sa biljnih iglica, bodlji, trnova.Inficiraju se baštovani i poljoprivredni radnici.

Patološki značaj:

Sporothrihoza zahvata kožu, promene se vide nakon 2-3 nedelje posle ekspozicije.Liče na ujed insekata mali čvorići koje su bezbolne.Kasnije se progrediraju prvo na prstima, rukama, dlanovima.Ponekad nastaje generalizovana limfodenopatija.Može da se proširi na druge delove tela kao artritis, sinovitis, pneumonija, meningitis.

Dijagnoza:

Se postavlja na osnovu anamneze i kliničke slike, seroloških reakcija, laboratorijske analize, mikroskopski pregled zahvaćenog tkiva.

Lečenje:

Daju se antifungicidni lekovi Itrokonazol, Amfotericin B.

POSTAVI ODGOVOR