Virus konjskog encefalitisa

0
468

Virus_konjskog_encefalitisaVirus konjskog encefalitisa spada u porodicu  Togaviridae.Najviše su rasprostranjeni u Južnoj Americi, Meksiku, Floridi.Postoje više tipova, (istočni,zapadni konjskog encefalita).Rezervoar infekcije su ptice, pernoslilac bolesti je komarac.Čovek se inficira ubodom komarca.

Patološki značaj:

Konski encefalitis počinje sa groznicom, drhtavicom, povišenom temperaturom, jakom glavoboljom, osetljivošću na svetlost, mučnina, povraćanje, upala grla, kašalj, proliv.Kod težih oblika nastaje upala mozga (encefalitis), koma i najčešće smrt.Javlja se kod obolelih fascikulacija (trzajevi mišića), epi napad, oštećenje CNS-a, hemipareza, hemiplegija, pozitivan znak Babinskog, otsustvo kožnih trbušnih refleksa, oštećenje kranijalnih nerava kao ptoza (spušten očni kapak), strabizam, anizokorija-nejednake zenice, diplopije-duplo vidjenje, pareza facijalisa.Istočni tip virusa konjskog encefalitisa često se završava letalno, a kod preživelih ostaju razne sekvele.

Dijagnoza:

Uzročnik se izoluje iz krvi, brisa nazofaringsa, likvora.Koriste se i serološki testovi RIA, ELISA, RVK i imunoflorescencija.

Lečenje:

Primenjuje se simptomatsko lečenje, pošto oboljenje prouzrokuje virus antibiotici nisu efikasni.Daje se mrtva vakcina radi povećanja antitela.

POSTAVI ODGOVOR