Virus Papatači groznica

0
265

Virus_Papatači_groznicaVirus Papatači groznica spada u rod Phlebovirusa.Osetljiv je na razne deterdžente, etar, lipide.Prenosioci bolesti su komarci iz roda Phlebotomus pappataci.

Patološki značaj:

Spada u akutno infektivno oboljenje sa alergičnim sindromom i trodnevnom temperaturom.Nakon infekcije od nedelju dana nastaje visoka temperatura, glavobolja, malaksalost, umor, bolovi u slabinama i mišićima, povraćanje, mučnina.Zapaža se na episkleralnoj konjuktivi hiperemija u vidu trougla sa vrhom ,  koji je okrenut u stranu-Pikov  fenomen.Temperatura traje 3 dana, zato se još i zove trodnevna groznica.Rekonvalescencija je dugačka.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu izolacija virusa iz krvi, identifikuje se serološkim analizama ELISA testom.

Lečenje:

Primenjuje se simptomatska i suportivna terapija.

POSTAVI ODGOVOR