Coccidioides immitis

0
242

Coccidioides_immitis1Coccidioides immitis spada u bifazne gljivice, prelazi iz saprofitne u parazitnu fazu.Domaćinu koristi tkiva za ishranu i razmnožavanje.Čovek se inficira inhalacijom spore.Oboljenje nastaje kod rizične grupe osobe sa smanjenim imunitetom HIV infekcije, terapija kortikosteroidima, malignitet, transplantacija organa.

Patološki značaj:

Nekad prolazi kao blaga respiratorna infekcija sa povišenom temperaturom, kašalj, bol u grudima, otežano disanje, glavobolja, malaksalost, artralgija, bol u zglobovima i mišićima.Primarna infekcija može da progredira u pneumoniju, plućnu infekciju, meningitis.Nekad sa kožnom infekcijom u vidu eritema nodosum, čvorići na donjim ekstremitetima.Na mišićnokoštanom sistemu javlja se sinovitis, septički artritis, osteomijlitis.Diseminovani oblik je manifestan sa limfadenopatijom, ulceracijom na koži, poremećaj funkcije jetre, zahvatanje kostiju zglobova.Usled razvitka meningitisa, nastaje visoka temperatura, glavobolja, groznica, letargija, mučnina, povraćanje i pozitivni meningealni znakovi.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze i kliničke slike, dokazivanje uzročnika, biohemijska analiza, (pregled krvi i likvora), raznih seroloških reakcija.

Lečenje:

Primenjuju se antimikotici  Amfotericin B, Ketokonazol, uz simptomatsku terapiju u zavisnosti od zahvaćenosti organa.

POSTAVI ODGOVOR