Crytococcus species

0
263

Crytococcus_speciesCrytococcus species pripada grupi kavsnice, izazivaju oportunističke infekcije, kod imunodeficijentnih osoba.To je intracelularna parazita.Domaćini su ptice, golubovi.Infekcija se širi ptičjim fecesom.Čovek može da se inficira inhalacijom spore.

Patološki značaj:

Bolest često zahvata kičmenu moždinu, mozak i tako nastaje meningitis, zatim zahvata pluća, kost i kožu.
Meningitis se javlja sa visokom temperaturom, meningealnim znacima, letargijom, groznicom povraćanjem i glavoboljom.
Kod plućne infekcije, nastaje bol u grudima, otežano disanje, kašalj.
Ako zahvata kožu nastaju kožne promene u vidu akne ili ulceracije.
Kod zahvaćenosti kostiju može da nastaje osteomijelitis.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze i kliničke slike, dokaz uzročnika, biohemijskih analiza (pregled krvi i likvora), serološkim reakcijama.

Lečenje:

Daju se antimikotici, Flukonazol, Amfotericin B, uz simptomatsku terapiju što zavisi od zahvaćenosti organa.

POSTAVI ODGOVOR