Penicillium

0
275

PenicilliumPenicillium spada u filamentozne gljivice.Grade razne kolonije vunastog, somotskog izgleda, sa raznim bojama, granaju se imaju izgled metlice.Od predstavnika su: Penicillium citrinum, Penicillium purpurogenum itd.Javlja se kod osoba sa slabim imunitetom, naročito kod obolelih od SIDA kod HIV pozitivnih osoba.

Patološki značaj:

Ubraja se u sistemsko oboljenje, nastaje povećana temperatura, generalizovana limfadenopatija, promene na koži, anemija, gubitak apetita, i telesne težine.Infekcija zahvata koštanu srž i limfni sistem.Kožne promene su slične kao papularni osip, vidi se na licu, ušima, genitalijama.Ako zahvata jetru, nastaje bol u abdomenu, i  hepatomegalija.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze i kliničke slike, biohemijske analize gde se vidi visok porast alkalne fosfartaze u serumu.Ispitivanje funkcije jetre, izolacija gljivice iz krvi, bioptičkih uzoraka iz  (koštene srži, limfnih čvorova).

Lečenje:

Primenjuje se terapija Amfotericin B-intravenozno i daje se per os Itrokonazol.

POSTAVI ODGOVOR