Histoplasma capsulatum

0
228

Histoplasma_capsulatumHistoplasma capsulatum je bifazna gljiva-prelazi iz saprofitne u parazitnu formu.Za ishranu i razmnožavanje koristi tkiva domaćina.Infekcija se prenosi kontaminiranim putem, čovek se inficira udisanjem prašine u kojoj se nalaze spore.Domaćini su ptice, slepi miševi.

Patološki značaj:

Oboljenje izazvano gljivicom Histoplasma capsulatum, nekad prelazi asimptomatski.Uglavnom zahvata pluća, i bolest prelazi kao respiratorna infekcija.Sa pojavom temperature, malaksalosti, bol u grudima, suv  nadražajni kašalj.Može da predje u hronični oblik u vidu emfizema.Retko ali može, da nastaje hronični diseminovani oblik, koji se javlja kod osoba sa oslabljenim imunitetom (oboleli od maligniteta, HIV infekcije, transplantacija organa).Karakteristična je pneumonija, anemija, hepatitis, perikarditis, meningitis i razne ulceracija na jeziku, nosu, laringsu.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze i kliničke slike, laboratorijske analize, dokaz uzročnika na osnovu seroloških reakcija ELISA, RVK, imunoflorescencija.

Lečenje:

Kod težih oblika primenjuju se antifungicidi Amfotericin B, Ketokonazol uz simptomatsku terapiju.

POSTAVI ODGOVOR