Microsporum

0
212

MicrosporumMicrosporum spada u grupu dermatofite.Prouzrokuju oboljenje dlaka, noktiju i rožaste strukture kože.Postoji tri  tipa: zoofilni su paraziti kod životinja, geofilni žive u zemlji i antropofilni su kod čoveka.Sva tri tipa mogu biti uzrok bolesti kod čoveka.
Na širenje bolesti utiče faktor sredine (zanimanje, gumena obuća, vlažnost, toplota).Faktor uzročnika je virulencija, dužina kontakta, količina vitalnih spora.Imunološki sistem igra važnu ulogu za nastanak oboljenja zatim životno doba, endokrini i metabolički procesi.

Patološki značaj:

Microsporum izaziva bolest Microsporia.Promena je karakteristična na kapilicijumu (kosmati deo glave) mali broj od 1-3 na par mesta, to su delovi od 5-8 cm sa iskidanom dlakom i koža prekrivena sivkastim skvamama, bez subjektivnih smetnjama.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu dokaza micelija i spora oko dlaka.

Lečenje:

Važno je nedeljno šišanje čitavog kapilicijuma.Kožu prati svaki dan sapunom i premazati  antifungicidnim preparatima.Daje se per os Idrokonazol ili Terbanifin.

POSTAVI ODGOVOR