Rhizopus

0
540

RhizopusGljivica Rhizopus se uglavnom nalazi u zemlji i trulim biljkama.Izaziva oboljenje mukormikozu.Čovek može da se inficira inhalacijom spore.Mukormikoza nastaje kod osoba sa oslabljenim imunitetom, transplantacija organa, hronična upotreba kortikosteroida, metabolička acidoza, leukemija, dijabetes itd.

Patološki značaj:

Mukormikoza je oportunistička gljivična infekcija mozga, pluća ili sinusa.Javlja se u različitim oblicima kao rinocerebralna, plućna, kožna, bubrežna, gastrointestinalna.
Simptomi kod rinocerebralne mukormikoze su povećana temperatura otok, crvenilo kože, iznad zahvaćenog sinusa.Može nastati destrukcija nepca, septuma, kostiju lica.Kad infekcija zahvata mozak može nastati epi napad, paraliza, koma.Kod bubrežnog oblika javlja se bol u slabinama sa povišenom temperaturom.Kod kožnog oblika se manifestuje bolna induracija kože.Kod pulmonarnog oblika se javlja uz povišenu temperaturu, kašalj, bol u grudima, otežano disanje, iskašljavanje krvi.Kod gastričnog tipa pojavi se bol u abdomenu, povraćanje krvavog sadržaja.Moguće su komplikacije kao slepilo-kad je zahvaćen optički nerv, neuropatija, tromboza moždanih i plućnih krvnih sudova.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze i kliničke slike, identifikacija uzročnika iz zahvaćenih tkiva, CT i NMR.

Lečenje:

Hirurškim putem otklanjanje inficiranog ili nekrotičnog tkiva uz antigljivičnu terapiju.

POSTAVI ODGOVOR