Burkholderia pseudomallei

0
273

Burkholderia_pseudomalleiBurkholderia pseudomallei je pokretna Gram negativna bakterija, prisutna u vodi, tlu i tropskim predelima.Rezervoari su domaće životinje :konj, svinja, ovce, koze a mogu biti i divlje životinje.Čovek se inficira kontaminacijom vode, hrane ili tlom.
Patološki značaj:
Postoji više oblika inficiranosti:
*Melioidoza uzročnik je Burkholderia pseudomallei zahvata tropsko područje, gde inkubacija može trajati i godinama.
*Akutna lokalizovana infekcija se javlja sa čvorićima tzv.nodulama, na mestu ulaska uzročnika kroz mikrotraume kože.Sa pojavom temperature i bolovima u mišićima.
*Plućna infekcija počinje sa visokom temperaturom, glavoboljom, anoreksijom, bolovima u mišićima, i u grudnom košu, kašalj, plućna oboljenja kao bronhitis ili pneumonija.
*Generalizovana infekcija se javlja kod osoba sa oslabljenim imunitetom, nastaje respiratorni distres, groznica, glavobolja, temperatura, gnojne promene na koži, slabosti mišića, dezorijentisanost, sepsa.
*Hronična infekcija zahvata zglobove i limfne čvorove, kožu, mozak, pluća, kosti, slezinu.
Mikrobiološka dijagnostika:
Na osnovu uzetog matreijala pregledom bakteriološkim i serološkim se postavlja dijagnoza na osnovu urina, sputuma, krvi, kožnih lezija.Ispitivanje se vrši mikroskopski biohemijskih i antigenskih osobina.
Lečenje:
Daje se antibiotska terapija Penicilin, cefalosporin treće generacije ili Hloramfenikol.

POSTAVI ODGOVOR