Acinetobacter

0
360

Acinetobacter1Acinetobacter je saprofitni Gram negativna   aerobna  bakterija.To su zdrepasti bacili često imaju kapsulu.Mogu biti prisutni u vazduhu, bolničkoj sredini.Predstavljaju fiziološke flore kože, disajnih organa, genitalni trakt.
Patološki značaj:
Acinetobacter infekciju može da izaziva kod pada imuniteta, spada u oportunističke bolesti.Može izazvati pneumoniju, sepsu itd.U organizam ulazna vrata su razne traume, povrede kože, inficirane rane.
Mikrobiološka dijagnostika:
Bakterija se izoluje iz krvi, sputuma, urina, gnoja.
Lečenje:
Radi se o rezistentnoj bakteriji.Razlog je stvaranje Betalaktamaza i Aminoglikozidaza i slaba propustljivost ćelijskog zida.Lek izbora je Amikacin jer na cefalosporine, Ampicilina, Hloranfenikola slabo reaguje.

POSTAVI ODGOVOR