Borrelia burgdorferi

0
551

Borrelia_burgdorferi2Borrelia burgdorferi je Gram negativan, spiralno uvijen štapićasti bakterijum.Pripada porodici Spirohetacea.U ćelijskom zidu sadrži lipopolisaharid koji raspolaže sa inflamacijskom svojstvom.Glavni rezervoari su glodari, krpelj, jelen.Bolest se manifestuje od proleća do jeseni.Razboljevaju se osobe koji su često u prirodi.

Patološki značaj:

Nakon ujeda krpelja, može da se javi Lajmska bolest, zahvata kožu, srce, CNS, zglobove.Manifestuje se subakutnog ili hroničnog oblika.Na mestu uboda nastaje crvenilo i otok nakon 5-30 dana, sa pojavom temperature, glavobolje, malaksalost i uvećanjem limfnih žlezda.
Ako se bolest ne prepozna ili se ne leči, prelazi u drugu fazu sa neurološkim, kardiološkim simptomima, bolovima u zglobovima.Na novim mestima se razvijaju eritemi i šire se na ostale delove tela tzv.Erythema chronicim migrans.Neurološki simptomi se manifestuju u vidu encefalitisa, meningitisa, neuritisa.Često se manifestuje kao pareza facijalisa, ili su oštećeni drugi kranijalni nervi.Javlja se reumatološki simptom, artritisi kolenih zglobova.Od kardioloških simptoma se javlja miokarditis, pankarditis, perikarditis.
Treći stadijum nastaje posle dugog vremena pa čak i za koju godinu, kada bolest prelazi u hroničnu fazu nastaje Lajm encefalopatija, umor, stalna glavobolja, neurološki ispadai, psihički poremećaj, depresija, demencija.Razne promene na koži i zglobovima.

Mikrobiološka dijagnoza:

Izoluje se punktati limfnih žlezda, sinovijalna tečnost, krv, likvor.Imunofluorescencijom otkriva se IgM u serumu, likvoru nakon prve nedelje a maksimum dostiže oko 5-6 nedelja.posle 2-3 meseca javlja se IgG antitela koji se dugo zadržavaju.

Lečenje:

Zavisi od stadijuma bolesti u prvoj fazi se daju Penicilin, Tetraciklin, Eritromicin, kroz dve nedelje, ili do nestanka simptoma.U drugoj fazi primenjuje se u visokim dozama kristalni Penicilin, Hloramfenikol, Teraciklin do povlačenja simptoma.U trećoj fazi bolesti se primenjuje Longaceph  u trajanju od 6 nedelja, po potrebi se daju i kortikosteroidi.

POSTAVI ODGOVOR