Astrocitom

0
242

AstrocitomAstrocitom je tumor moždanog tkiva počev od ćelije mozga koji se nazivaju astrociti.Uzrok može biti kongenitalna malformacija, genetska neoplastičnost, izloženost radijaciji, infekcija ili trauma.Astrocitomi pritiskaju moždano tkivo, uništavaju i infiltriraju.Usled nedostatka u moždanom tkivu i hranljivih supstancija narušava se normalna funkcija mozga.

Simptomatologija

Grupišu se u dve grupe:
Simptomi sa povećanog intrakranijalnog pritiska sa glavoboljom, povraćanjem, vertigo, epi napad, somnolencija, poremećaj vegetativnih funkcija: puls, disanje, krvni pritisak.Smanjeno lučenje hormona hipofize, ispadi motorike i senzibiliteta vidnog polja.
Fokalni simptomi kao posledica iritacije, ili ispad funkcije odredjenog dela mozga.Jedna od najvažnijih simptoma je epileptični napad, pareza, oštećenje kortikalnih funkcija govor, praksija, oštećenje kranijalnih živaca i malog mozga.

Dijagnoza:

Značajna je anamneza, neurološki i oftalmološki pregled, laboratorijska analiza, CT mozga (Skener), NMR, RTG lobanje,  EEG, angiografija, lumbalna punkcija.

Lečenje:

Spada u domen neurohirurga.Nekad operacija je nemoguća zbog tumora koji infiltriše okolno tkivo.
Hirurška terapija se sastoji od kompletne ili inkompletne resekcije tumora.Vrši se:  a) Hemoterapija, b) Zračenje, ali to zavisi od tipa tumora.Primenjuje se još antiepileptična terapija, kortikosteroidi, analgetici, hiperosmolarni rastvori.

POSTAVI ODGOVOR