Androblastom

0
297

androblastomAndroblastom je redak tumor javlja se kod žena izmedju 20-30 god.Nastaje lučenje androgena tj. ima maskulinizirajući efekat.Uzročnik je nezreli, zaostali germinativno tkivo, sa benignim kliničkim tokom, dok je histološki maligan.

Androblastom ima dve vrste hormonalnog dejstva:

-Defiminizacija gubitak ženstvenosti, izostanak menstruacije, libida, atrofije materice, gubitak i izčezavanje masnog tkiva.
-Virilizacija-maskulinizacija, rast brade, dlakavost, dubok glas, amenoreja.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničkog pregleda, UZ, citološkog pregleda.

Lečenje:

Primenjuje se hirurško lečenje.Nakon odstranjenja tumora je ponovo moguća feminizacija.

POSTAVI ODGOVOR