Cylindroma

0
263

CylindromaCylindroma je solitaran ili multipli tumor, čije ćelije se diferentuju u smeru apokrinih lezija.

Klinička slika:

Cylindroma se javlja u obliku okruglih čvorića na  glavi bez dlake.Uglavnom u predelu kapilicijuma (kosmati deo glave), retko na licu ili na trupu.Tumor je umereno čvrste konzistencije, poprima boju kože.Javlja se pre puberteta ili u odraslo doba.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu dermatološkog pregleda i histološkog nalaza.Kod nekih ostrvaca vide se i lumeni sa apokrinim tipom sekrecije.

Lečenje:

Sastoji se sa odstranjenjem tumora hirurškim putem.

POSTAVI ODGOVOR