Lipoblastomatoza

0
217

LipoblastomatozaUzrok nastanka nije poznat.    
Klinička slika
Iako su  histološki benigni, ovi tumori mogu veoma brzo da rastu i dostignu velike dimenzije i tako da vrše kompresiju na okolne strukture i organe. Predilekciona mesta su donji ekstremiteti 32%, gornji ekstremiteti 18%, toraks 18% i glava i vrat 15% a ređe se mogu naći u retroperitoneelalnom prostoru, abdomenu, parotidnoj žlezdi i dr. Simptomi zavise od same lokalizacije, pa ako se nađu na vratu mogu da izazovu otežano disanje, ipsilateralnu ptozu (spušten očni kapak) i miozu, da vrše pritisak na parotidnu žlezdu. Neurološki simptomi koji nastaju kao posledica kompresije kičmene moždine su veoma retki (hemipareza-oduzetost polovine tela, parapareza-oduzetost dinjih ekstremiteta).Nema maligne alteracije, imaju tendenciju za lokalni invaziju ali ne i za metastaze.    
Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, rendgenografije, CT-a (kompjuterizovana tomografiija), NMR-a (nuklearna magnetna rezonanca), patohistološkog nalaza.    
Lečenje
Lečenje podrazumeva hiruršku eksciziju neoplazme.

POSTAVI ODGOVOR