Savremeni tretman moždanog udara-Fibrinoliza

0
383

FibrinolizaPod nazivom fibrinolize podrazumeva se razgradnja ugrušaka, koji se formira u krvnim sudovima.Postoji primarni i sekundarni oblik.Kod primarne fibrinolize postoji razgradnja ugrušaka od strane organizma.Dok kod sekundarnog oblika sačinjen je od srane lekova, medicinskih sredstava.Kod fibrinolize važnu ulogu igra fibrinska mrežica, u izgradnji ugrušaka, razgradjuje se od strane enzima, plazmina i proteaze bubrega i jetre.Nekad ipak dolazi do sistemske fibrinolize (ciroze jetre, karcinom prostate).Fibrinoliza se manifestuje zbog poremećaja sistema koagulacije, često krvarenje iz nosa, petehije, modrice, posle nekih operacija.

Dijagnoza:

Važno je postaviti dijagnozu u roku od 3 sata nakon početka bolesti.Za ovo vreme treba prepoznati simptome, uraditi CT nalaz i laboratorijsku analizu.

Lečenje:

Primena fibrinolize je povezana sa početkom bolesti koji se tretira unutar tri sata.Trombolitička terapija se ne preporučuje ukoliko za to vreme nije uradjena CT mozga, dijagnoza nije potvrdjena od strane neurologa i neuroradiologa i tek onda se donese odluka o primeni fibrinolize.Rani znaci ishemije-moždanom udaru se bazira na rane uspostavljanje cirkulacije, rekanalizacijom, održavanje reverzibilnosti.Tromb može da se nalazi u krvnom sudu mozga ili u arteriju carotis.

Penumbra ili zona polusenke je deo mozga koji se nalazi oko infarktnog područja gde su neuroni funkcionalno poremećeni ali srukturno intaktni, gde se još uvek može pomoći.
Na klinici za neurologiju je uradjena najsavremenija i najefikasnija terapija kod bolesnika sa moždanim udarom.Pronadjen je lek koji efikasno rastvara tromb u krvnom sudu naziv leka je Alteplaza.Primenjuje se u velikim i dobro opremljenim jedinicama za moždani udar gde tretiraju ove bolesnike:
*To je po život opsano stanje i odmah treba dijagnostikovati
*Urgentno zbrinjavanje
*Urgentni tretman-intervencije što se tiče disanja, cirkulaciju, krvni pritisak oprezno snižavati
*Primena lekova intravenozno unutar tri sata od početka moždanog udara
*Opservacija, vrhunska nega, neurološki selekcioni kriterijum.

POSTAVI ODGOVOR