Kokejnov sindrom

0
798

Kokejnov_sindromKokejnov sindrom je genetska mutacija na hromozomu 5 i hromozom10, usled kojih su neki od mehanizama reparacije DNK molekula defektni, zbog izostanka reparacije DNK gomilaju se greške i organizam ubrzo stari.Prenosi se autosomno recesivno.Nastaju kožne promene, prerano starenjem-progerija, nizak rast, gluvonemost, problemi sa varenjem, gubitak na potkožno masno tkivo naročito na licu, polineuropatija, gubitak inteligencije, oboljenje mrežnjače oka.
Postoji tri tipa ove bolesti:
*Tip 1 sa tegobama u ranom detinjstvu
*Tip 2 javlja se u trenutku  rodjenja
*Tip 3 javlja se kasnije u blažoj formi.

POSTAVI ODGOVOR