Mozaicizam

0
692

mozaicizamMozaicizam je naziv u višećelijskom organizmu, ćelija sa različitim genotipom ili himerama.Postoji ipak razlika.Kod mozaika ćelijske linije su poreklom od jednog zigota, dok himere ćelijsku liniju imaju od različitih zigota.Deobom jednog zigota jedna osoba ima najmanje dve ćelijske linije različitog kariotipa, sa jednom normalnom i jednom aberantnom ćelijskom linijom.U mitozi zigota nataje usled greške ćelije sa različitim brojem hromozoma.Sindromi koji se dogadjaju u mozaiku imaju  blažu kliničku sliku.U genetici se razlikuje hromozomski mozaicizam gde odredjena grupa ćelija u organizmu ima aberaciju i strukturu hromozoma zato nastaju:
-Monozomične
-Trizomične
-Ćelije sa normalnim brojem hromozoma
Sa monozomijom ćelijska linija uvek se završava letalno.
Mozaicizam se sastoji od jedne normalne (2n=46) i jedne trizomične ćelijske linije (47 hromozoma).

Somatski mozaicizam:
U telesnim somatskim ćelijama promena gena su somatske mutacije.Ispoljava se na fenotipu osoba ali se ne prenosi na potomstvo jer nije nastala u polnim ćelijama.Osoba sa somatskom mutacijom  je genetskog tipa i nastaju dve grupe ćelije.Jedna je mutirana grupa dok je druga normalna ćelija (jedno oko plavo a drugo smedje).Dominanto je da se somatski mozaicizam vezuje za sva maligna oboljenja.
Himerizam potiče od grčke reči himera ili monstrum.Nastaje kada jedna osoba ima jednu ili više ćelijskih linija, koji potiče od dva ili više zigota, odnosno ima različito genetsko poreklo.Kod čoveka postoji dva tipa himera:
*Dispermične himere, to je posledica dvostrukog oplodjenja dve jajne ćelije budu oplodjene sa dva genetska različita spermatozoida i nastaje dva zigota koji se spajaju u jedan embrion.Ukoliko su zigoti bili različtog pola tada se razvija osoba sa pravim hermafroditizmom i XX / XY kariotipom.
*Krvne himere nastaju kada se u materici izvrši razmena ćelija kroz posteljicu izmedju dizigotnih blizanaca.

POSTAVI ODGOVOR