Chlamydia pneumoniae

0
208

chlamydia-pneumoniaeChlamydiae spadaju u Gram negativne bakterije.Poseduju obe nukleinske kiseline (RNK i DNK), imaju ćelijski zid, raspolažu metabolički aktivnim enzimima za sintezu proteina ali ne raspolažu potrebnim oksidativnim enzimima.Ove energetske komponente dobijaju iz ćelije domaćina i ograničena su na intercelularnu egzistenciju (energetske parazite).Neotporan je na spoljašnju sredinu, zato radi dokaza uzročnika prenos u laboratoriju se vrši inhalatornim putem.

Patološki značaj:
Chlamydia pneumoniae dovodi do nastanka akutnih oboljenja respiratornog trakta kao nazofaringitis, otitis, sinusitis, bronhitis sa egzacerbacijama, pneumoniju.

Mikrobiološka dijagnostika:
Koristi se za izolaciju hlamidija iz brisa nazofarinksa i krvi.Za dokazivanje prisustva pristupni su serološki testovi.

Lečenje:
Iziskuje specifičnu terapiju kao Azitromicin, Klaritromicin i hinoloni.

POSTAVI ODGOVOR