Corynebacterium diphteriae

0
305

Corynebacterium-diphteriaeCorynebacterium diphteriae je nepokretan bacil sa karakterističnim rasporedu u obliku slova V,Y,L, bez kapsule, flagele ne stvara spore, otporan je na spoljnu sredinu.Luči egzotoksin u toku razmnožavanja, koji stimuliše organizam na stvaranje antitoksina.Kapljičnim putem direktno ili indirektno se širi preko zagadjenih predmeta.Ulazno mesto je nos, ždrelo, konjuktiva, vulva, rane, opekotine.Izvor infekcije je kliconoša, oboleva se samo čovek.
 

Patološki značaj:
Akutna infektivna kontagiozna bolest sa fibroznim naslagama na mestu ulaska  (sluzokoža ždrela).Razlikuje se : respiratorna i ekstrarespiratorna difterija.
-Respiratona difterija: tu spada difterija ždrela inkubacija je 2-3 dana sa povišenom temperaturom, otečenim krajnicima, eksudat u vidu skrame koja je sjajna beličasta ili sedefasta jasno ograničena.Pri nasilnog skidanja se krvari.Podvilične limfne žlezde su uvećane, bolni na dodir.Može da se progredira u teži oblik ako se ne aplikuje serum jer su simptomi još više izražajni.Stanje može da se pretvori u maligni oblik bez specifične terapije sa naglim skokom temperature, glavobolje, gutanjem krvi iz nosa, limfne žlezde su jako uvećane sa cijanozom usta, znaci kardiovakularnog kolapsa, oštećenje bubrega sa azotemijom.
Difterija nazofarinksa je lokalizovan na trećem krajniku sa otežanim disanjem, krvarenje i sekrecije iz nosa.
Difterija larinksa (grla) zbog širenja iz ždrela, nosa može da nastaje opstrukcija larinksa zbog otoka i fibrinske membrane sa laringospazmom.


-Ekstrarespiratorna diferija tu spadaju:
*Difterija oka sa konjuktivitisom i pseudomembranom koje slepjuju očni kapak.Ako zahvati rožnjaču dolazi do gubitka vida.
*Difterija vulve može da se javi kod devojčica sa otokom i pseudomembranom na unutršnjoj strani velikih usana.
*Difterija kože kod oštećene kože nastaje krvarenje, crvenilo, otok i stvaranje kruste.
 

 

Mikrobiološka dijagnostika:
Sastoji se od mikroskopskog pregleda, biohemijskih analiza, antigenske identifikacije, ispitivanje toksičnosti.Za bakteriološki pregled uzima se bris sa tonzilofarinksa, nosa, konjuktive.

Lečenje:
Primenjuje se antitoksinska terapija, antidifterični serum zatim kauzalna terapija sa antibioticima, simptomatska i kortikosteroidna terapija, inhalacija, strogo mirovanje.
Prevencija se vrši aktivnom imunizacijom obaveznom vakcinacijom Di Te Per.

POSTAVI ODGOVOR