Providencia

0
270

providenciaPripadaju u porodicu Enterobacteriaceae, postoji tri vrste Gram negativni bacili. Raspolažu sa somatskim i flagelovanim antigenom.Izaziva sporadična oboljenja.Kod odojčad i male dece izazivaju enterokolitis.Kod odraslih osoba izaziva oboljenja urogenitalnog trakta, zatim izazivači intrahospitalnih infekcija, posebno mesto zauzima infekcija sa opekotinama.Kao komplikacija karakteristična je pneumonija i septikemija.
Mikrobiološka dijagnostika:
Bakteriološka dijagnoza izazvanih bakterijama iz roda providencija postavlja se pregledom:fecesa, urina, sputuma, krvi, bris rane.Identifikacija se zasniva na ispitivanju fizioloških i biohemijskih karakteristika.
Lečenje:
Primenjuje se antimikrobna terapija sa izvodjenjem antibiograma.

POSTAVI ODGOVOR