Pseudomonas aeruginosa

0
515

pseudomonas-aeruginosaPseudomonas aeruginosa (bacillus pyocyaneus) izrazito otporna aerobna bakterija, ima brze pokrete pomoću rasporedjenih flagela.Raspolaže sa brojnim faktorima virulencije, toksine, enzime.Kod čoveka se nalazi u malom broju fiziološke mikroflore creva ili na koži.
Kod ravnoteže u bakterijskoj flori creva  izaziva enterokolitis, naročito kod dece.Za nastanak oboljenja postaje predisponirajući faktori kao imunološka insuficijencija, dugotrajno lečenje antibioticima, imunosupresivnim lekovima ili kortikosteroidima.
 

Patološki značaj:
Kod čoveka može izazvati različita oboljenja-pseudomonijaza, naročito kod hospitalizovanih bolesnika:
*Infekcija oka posle traume ili hirurškog zahvata
*Infekcija uha spoljašnji deo kod plivača
*Infekcija respiratornog trakta kod hroničnih oboljenja pluća
*Endokarditis kod intravenskih narkomana, infekcija zahvata trikuspidalne valvule


*Infekcija kože, vidi se kožna lezija-ecthyma gangrenosum, hemoragična nekroza kože
*Infekcija opekotine-P.aeruginosa kolonizuje opečena mesta i prodire u cirkulaciju-septikemija
*Ostale infekcije ovom mikroorganizmom moguća su razna organska oboljenja urinarni, gastrointestinalni, alimentarne toksoinfekcije
*Septikemija sa neutropenijom, dijabetom, hematološkim, malignim,oboljenjima kao posledica urinarnog trakta, kože, tkiva.

 

Mikrobiološka dijagnostika:
Za izolaciju psudomonasa materijal zavisi od lokalizacije infekta (bris rane, kože, gnoj, sputum, krv, likvor)

Lečenje:
Uglavnom dobro reaguje na sve antibiotike naročito na cefalosporine treće generacije, ali ipak terapiju treba uskladiti sa rezultatima antibiograma.

POSTAVI ODGOVOR