Rikecije

0
252

RickettsiaeRikecije su Gram negativne bakterije, razmnožavaju se u živoj ćeliji osetljivih domaćina.Smeštene su intracitoplazmatski ili intranuklearno.Pleomorfizam je jedna karakteristika, imaju niz zajedničkih osobina sa bakterijama.Raspolažu sa obe nukleinke kiseline (DNK i RNK) sa sopstvenim enzimskim sistemom, poseduju i neke osobine sa virusima.Osetljive su na sobnoj i spoljašnjoj temperaturi.Pri povoljnoj temperaturi i vlažnosti u izmetu vaši opstaju i do godinu dana i sačuvaju virulenciju.Čovek može da se oboli kada udje u lanac pacov-buva-krpelj-ovca.Ulazno mesto čini mikrotrauma kože ili respiratorni trakt.
Patološki značaj:
Typhus exanthematicus (pegavac), uzrokuje ga Rickettsia prowaseki zatim Brill Zinsserova (obnavljeni pegavac).
Q groznicu-uzrokuje rikecija Coxiella burnetii.Inkubacija traje 2-3 nedelje sa visokom temperaturom, malaksalosti, umor.Na kraju prve nedelje se javljaju simptomi respiratornog trakta, nadržajni kašalj sukrvično iskašljavanjem.Intersticijalna pneumonija, oštećenje jetre, povišen vrednost aminotransferaze.Može da se javi i perikarditis, miokarditis, meningitis, encefalitis, tromboflebitis.
Mikrobiološka dijagnostika:
Rikecije se mogu izolovati iz krvi, likvora, sputuma, urina.Radi se i serološke reakcije Weil-Welixova metoda, RVK, test indirektne imunoflorescencije reakcija aglutinacije.
Lečenje:
Primenjuje se antibiotska terapija, dobro deluju tetraciklini i Hloranfenikol.Daje se i simptomatska terapija, nadoknada tečnosti, vitamina, minerala, po potrebi i kortikoidi.

POSTAVI ODGOVOR