Salmonellae

0
203

SalmonellaeSalmonellae predstavljaju patogene crevne bakterije.To su pravi  Gram negativni aerobni bacili, pokretni sa flagelama, nemaju kapsulu niti sposobnosti za formiranje spore.Na osnovu kliničkog, antigenog, biohemijskog značaja postoje više vrste podela.Izvor zaraze su ptice, domaće životinje ili kliconoše.Infekcija se širi fekalno-oralnim putem.Osnovni put prenošenja bolesti je meso, mleko, jaje, riba.
Patološki značaj:
Svrstava se u tri grupe:
-Enterične (tifoidne) groznice izazivači su S.typhi, S.paratyphi, trbušni tifus je jedan od težih oboljenja.
-Septikemije sa fekalnim infekcijama kao meningitis, pneumonija, osteomijelitis, apscesi pojedih organa.Nakon oralne infekcije bakterije odmah prodiru u krv gde su izazivači žarišne infekcije.
-Enterokolitis-toksoinfekcije, gde se bolest karakteriše simptomima od strane intestinalnog trakta a bacil ne prodire u krv.
Mikrobiološka dijagnostika:
Mikrobiološkim ispitivanjem otkriva se uzročnik u  mokraći, stolici, hemokulturi.Za serološku dijagnostiku se koristi Widal-ova reakcija aglutinacije.
Lečenje:
Kod sistematskih salmoneloze enterične groznice i septikemije primenjuje se antibiotska terapija.Kod enterokolitisa lečenje se sprovodi sa nadoknadom tečnosti i elektrolita uz simptomatsku terapiju.Od antibiotika daje se: Ampicilin, Hloranfenikol, Trimetoprim.

POSTAVI ODGOVOR