Salmonella typhi

0
316

salmonella-typhiSalmonella typhi Gram negativan bacil iz grupe Enterobacteriacae, osetljiv na fizičke i hemijske agense, ali je otpotrna na niske temperature.Oboleva samo čovek, tipično feko-oralna infekcija, može da se prenese na druge osobe preko mokraće i stolice obolelog ili kliconoše, zatim indirektnim putem.
Patološki značaj:
Trbušni tifus je akutno infektivno kontagiozno oboljenje, septično toksičnog karaktera sa odredjenim karakteristikama: febris kontinua, tifozno stanje, tifozni jezik, bradikardija, rozeola, splenomegalija.Inkubacija traje od 5-15 dana i prolazi kroz četiri stadijuma:
*Stadium incrementi sa nespecifičnim simptomima, traje od 7-10 dana, glavni simptom je glavobolja, postepeni porast temperature-svaki dan za pola stepeni do 41 C stepeni, malaksalost, nesanica, epistaksa, proliv ili zatvor.
*Stadium acmis traje od 10-15 dana sa stalnom temperaturom-febris kontinua bez drhtavica i znojenja.Učestale stolice 5-6 na dan, žuto zelene boje, malaksalost dominira tifuzno stanje suv,  hrapav jezik, bradikardija, rozeola, splenomegalija.


*Stadium decrementi (regresija) traje oko 7 dana sa padom temperature, slezina se smanjuje.
*Stadium rekonvalescencije može da traje 2-3 meseca, to je oporavak bolesnika ali postoji još uvek umor i zamaranje.
Mikrobiološka dijagnostika:
Mikrobiološkim ispitivanjem se otkriva uzročnik u hemokulturi, mokraći, stolici.Dok traje febrilno stanje hemokultura je pozitivna.Za serološku dijagnozu se koristi Widal-ova reakcija aglutinacije.Uzorke krvi za serološke reakcije se uzima dva puta u toku oboljenja.
Lečenje:
Primenjuje se kauzalna terapija, obično se daje Hloranfenikol, antipiretik, analgetik, antimikotik, vitaminska i mineralna terapija, svarljiva visoko kalorična hrana češće u manjim količinama.

POSTAVI ODGOVOR