Salmonella paratyphi

0
226

salmonella-paratyphiSalmonellae pripadaju familiji Enterobacteriaceae.Osetljivi su na hemijske i fizičke agense, otporne na niske temperature, nemaju kapsulu, kao ni sposobnost formiranja spora.Aerobne su bacili, ima ih tri vrste: salmonellae paratyphi A, B,C. Oboleva samo čovek tipična feko-oralna infekcija, prenosi se direktno ili indirektno, preko kliconoše.Mogu da se kontaminiraju životne namirnice (mleko, meso).
Patološki značaj:
Paratifus je akutno infektivno oboljenje.Inkubacija je od 3-7 dana, počinje sa visokom temperaturom, groznicom, glavoboljom, stolice učestale 5-6 puta dnevno.Nastaje tifuzno stanje poremećaj svesti, pojava ospe-rozeola po trupu i trbuhu, febrilni herpes.
Mikrobiološka dijagnostika:
Otkriva se uzročnik iz hemokulture, stolice, mokraće.Koristi se serološka reakcija Widal-ova aglutinacija.Serološku reakciju treba uraditi u toku prve nedelje bolesti, i za 10 dana kada nivo antitela dostiže maksimum.
Lečenje:
Primenjuje se simptomatska, dijetalna i etiološka terapija.Daje se kalorična visoko svarljiva hrana češće u manjim količinama, zatim antimikotici, vitamini, minerali, analgetici po potrebi.

POSTAVI ODGOVOR