Shigellae

0
209

ShigellaeShigellae su crevne bakterije, štapićastog oblika, Gram negativni, nepokretni i ne stvaraju sporu.Postoji četiri glavne grupe unutar kojih postoji još više antigenski različiti serotipovi.To su: Sh.dysenteriae, Sh.flexneri, Sh.boydii,Sh.sonnei. Sve vrste šigele poseduju endotoksin.
Infekcija nastaje fekalno-oralnim putem.Izvor je oboleo čovek ili kliconoša.Prenosi se kontaminiranom hranom, vode,  prljavih ruku ili predmeta.
Patološki značaj:
Šigele uzrokuju dizenteriju, akutnu infektivnu bolest, enterolitičkim sindromom, i patološkim promenama u distalnom delu kolona.Inkubacije je od 1-7 dana sa prodromalnim simptomima (temperatura, umor, malaksalost, gubitak apetita), ili može da se javi naglo sa visokom temperaturom 39-41 C stepeni, glavoboljom, bolovi u stomaku, jeza, drhtavica, malaksalost.Postoji nagon za defekaciju broj stolica je 5-8 puta dnevno, kašasta, fekulentna a kasnije postaje krvava i sluzava tzv. (dizenterični ispljuvak).Količina stolice je mala i prisutna krv je u vidu žile ili kapi, bolesnik je bez dehidratacije.Zapaža se suv, obložen jezik, pad krvnog pritiska, uznemirenost i konfuznost.Takvo stanje traje 4-5 dana, kada postepeno dolazi do normalizacije telesne temperature, smanjuju se bolovi u trbuhu.Klinička slika može biti različita tipična ili atipična forma, laka, subklinička, ili teška forma bolesti. 

Mikrobiološka dijagnostika:
Šigele ne prodiru u krv znači ne diseminuju do drugih organa.Za izolovanje uzročnika vrši se sveža stolica i rektalni bris.Izvode se biohemijski testovi aglutinacije.
Lečenje:
Sprovodi se etiološka terapija primena Ampicilina, cefalosporina treće generacije, aminoglikozida od 7-10 dana.Rehidromineralizacija infuzijom  (Ringerov rastvor, glikoze, fiziološki rastvor). Dijetetski režim ishrane, unos tečnosti, proteina i ugljenih hidrata.
Prilikom epidemije vrši se tipska vakcinacija Sh.sonnei ili Sh.flexneri koja pruža specifičnu zaštitu.

POSTAVI ODGOVOR