Impotencija-Erektilna disfunkcija

0
266

impotencijaImpotencija ili erektilna disfunkcija (ED) se definiše nesposobnošću muškarca da u odredjenoj situaciji obavi seksualni odnos.U svim periodima seksualne zrelosti može da se ispolji u dva oblika:
a) primarni oblik označava kada muškarac nikad nije uspeo da ima seksualne odnose.
b) sekundarni oblik koji traje jedno odredjeno vreme, a pre toga je dobro seksualno funkcionisao.
Seksualna disfunkcija muškarca je širok pojam koji se odnosi na: poremećaj erekcije, poremećaj ejakulacije, poremećaj libida i poremećaj doživljavanja orgazma.Erekcija je složen psihofizički proces koji uključuje psihološke, nervne, vaskularne, hormonske komponente.
Erekcija može biti iz psihogene ili refleksogene prirode.Zajedničko deluju sinergistički, na taj način što psihogeni stimulanski pojačavaju reakciju na refleksogene i obrnuto.Erekcija je vaskulatorni dogadjaj, nastaje pojačano dotokom krvi u kavernozno telo penisa i što je veoma bitno neurofiziološkom koordinacijom mozga odnosno u deo mozga koji se zove hipotalamus, seksualni nadražaji se integrišu kao erektilne i antierektilne poruke i šalju se u penis kroz kičmenu moždinu u erekcioni centar.
Uzroci impotencije su različiti mogu biti:
Organski uzroci-anomalija ili nerazvijenost polnog organa, povreda pri čemu je oštećen centar za erekciju.
-Bolest koji smanjuje vitalnost, potrebu-želju za seksualnim odnosima.Kod zdravog muškarca često čini opterećenost anksioznost, emocionalni strah ili strah od polne bolesti zatim da ne nastaje trudnoća.Treba istaći još jedan važan faktor Autosugestija što označava  opterećenost veličine polnog organa.
-Psihogeni uzročnik impotencije sačinjava osećanje kompleksa niže vrednosti da zadovolji partnerku.Nedovoljna prilagodjenost sa potencijom, razmažen, plašljiv, napetost, zabrinutost nezadovoljstvo životnim potrebama, egocentričan, nedovoljno socijalizovan muškarac.
Tu mora da se spominje ravnodušnost, pasivnost, ljubomora, potcenjivanje od strane partnerke.
Po patofiziološkom poreklu erektilna disfunkcija (ED) može biti:
*Vaskulogena iz dva razloga: zbog smanjenog arterijskog dotoka krvi u penis i zbog povećanog venskog odliva iz penisa.
*Neurogena (ED) može da se ispolji zbog poremećaja centralnih i perifernih kontrolnih mehanizama kod odredjenih bolesti kao kod povrede kičmenog stuba, neuropatije, sklerozis multipleks.
*Psihogena (ED) može biti primarna-seksualno zlostavljanje, nizak socijalni status zatim sekundarna-psihogene prirode kao depresija ili problemi sa partnerkom.
*Anatomske(ED) važno mesto zauzima mikropenis, hipospadija, epispadija, fraktura penisa.
*Jatrogene (ED) nastaje zbog hirurške intervencije: operacije prostate, mokraćne bešike, rektuma zatim  uzimanja raznih medikamenata kao antihipertenzivi, hormoni, sedativi.
*Hormonalna(ED) nastaje zbog hipogonadizma, hipo ili hipertireoidizma.
Dijagnoza:
Prvi korak je detaljan razgovor sa pacijentom, da se utvrdi uzrok erektilne disfunkcije, da li se radi o organskom ili psihogenom poreklom.Traže se sledeće pretrage:Doppler ultrazvučni pregled, za utvrdjivanje protoka krvi kroz arterijske sudove penisa, arteriografija, PSA, kavernozografija.Posebno ispitivanje farmakološke testove  (test sa intrakavernoznim injekcijama PgE1).Endokrinološko, hormonsko, kardiološko, urološko, neurološko ispitivanje.Biohemijska analiza:lipidni status (holesterol, trigliceridi), KKS, glukoza.
Lečenje:
Ukoliko se utvrdi da je impotencija psihološkog porekla sprovodi se psihoterapija razgovor sa psihologom ili psihijatrom.Važan je promena načina života, eliminacija faktora rizika, ili medikamentna terapija u kombinaciji sa životnim navikama.
Za lečenje erektilne disfunkcije koristi se:
-Oralna farmakoterapija
-Vakum pumpe
-Kombinovana terapija
-Intrakavernozne injekcije
-Penilne proteze
Ukoliko je u pitanju nedovoljno proširenost krvnih sudova daju se vazodilatatori uz oprez, jer pacijent sa hipertenzijom, anginom pektoris ne sme uzimati tu vrstu terapije.Koristi se i spoljna vakum terapija (VEP) izaziva vakum koji dovodi do povećanog dodatka krvi u penis.Postavlja se omčica oko korena, smanjuje se gubitak krvi kroz vene.Koristi se kao trajna ili privremena metoda.
Intrakavernozne injekcije-davanje vazoaktivnih supstancija vrlo je nekomforan, bolan i moguća je produžena erekcija ili fibroza kao komplikacija.Pre su ugradjivali i penilne proteze to su inplantirane proteze ali često daju infekciju.
Uveden je veliki korak napred što se tiče erektilne disfunkcije otkrićem PDE5 inhibitora u rutinsku praksu, koji se primenjuje uz strogu lekarsku kontrolu.Važan je informisanost pacijenta na promenu životnih navika.Uzimanje PDE5 tablete sa strogom kontrolom urologa.
PDE5 receptori se nalaze u trombocitima, tkivima, skeletu, raznim mišićima.Ne sme se uzimati istovremeno sa nitratima, koji se koriste za lečenje slabo opskrbljenosti srca kiseonikom, postoji interakcija sa alfa blokatorima, zato je kardiološko ispitivanje od velike važnosti.
Oralna farmakoterapija-inhibitorima fosfodijesteraze5 (PDE5) deluje na kavernozno telo penisa, povećava arterijski protok, relaksira glatke mišiće a i vazodilataciju i na taj način nastaje erekcija.

POSTAVI ODGOVOR