Klebsiella

0
398

klebsiella-pneumoniaexObuhvata četiri tipa gram negativnih bacila.Klebsiella pneumoniae, Klebsiella terrigena, Klebsiella oxytoca, Klebsiella planticola.Nepokretne su i nemaju flagele.Imaju somatski O-antigen i kapsulirani K-antigen.Pripadaju grupi oportunističkih bakterija, oboljenje izazivaju kod osoba sa oslabljenim imunitetom.
Patološki medicinski značaj: Klebsiella pneumoniae-podgrupa-SS-pneumoniae ima od svijuh najveći medicinski značaj.Kod dece i kod odraslih izaziva teške infekcije respiratornog sistema kao što su pneumonija (zapaljenje pluća), apsces pluća, zatim proširenje na sluzokožu paranazalnih sinusa, izazove meningitis i septikemiju.Kod dece izaziva enteritise  i enterokolitise zatim urinarne infekcije.
Mikrobiološka dijagnostika: dijagnoza se postavlja, identifikacijom uzročnika izolovanog iz brisa nosa, sputuma, urina, fecesa, krvi, likvor.
Lečenje: antibiotska terapija zbog brzog širenja rezistencije na pojedine antibiotike, hemioterapeutike, izbor za terapiju sa usklađenom antibiogramom.

POSTAVI ODGOVOR