Vrste bolesti

0
362

Promena stanja zdravlja koja se podrazumeva skup određenih karakteristika:uzrok, znake odnosno simptome, evoluciju, terapiju i prognostička obeležja.Teško je utvrditi granicu između zdravog i bolesnog, normalnog i nenormalnog, jer su fiziološke varijacije veoma velike.Postoji kao agens, uzročnik bolesti čovek ili životinja kao domaćin na kojima se određene promene odigravaju i sredina koja ovu interreakciju omogućuje.
Bolest se razlikuje od sindroma, skupa simptoma koji mogu nastati iz različitih uzroka, i afekcije koji je vezan za jedan organ ili jednu funkciju, koja ne pertpostavlja ni uzroke ni simptome a ni terapijske mogućnosti.
Nauka o bolestima je patologija.Obuhvata uzrok bolesti  (etiologiju), mehanizam  nastanka (patogeneza) i znake kojima se  ispoljava, i sredstva za borbu-terapiju.Utvrđivanje vrste bolesti čini dijagnostiku dok se izvođenje zaključaka o evoluciji bolesti naziva se prognostikom.Poznavanje uzroka koji determinišu određenu bolest i vodi lečenju, otklanjaju to je profilaksa.
Vrste bolesti prema tome da li zahvataju deo tela ili čitav organizam razlikuju se kao opšte i lokalne bolesti.Po brzini evolucije bolesti se dele na akutne i hronične bolesti.Postoje traumatske bolesti koje nastaju usled udara, povreda, kompresije.Bolesti prouzrokovane fizičkim agensima toplotom, hladnoćom, strujom, zračenjem, otrovima i toksičnim materijama.Od vrste bolesti treba spominjati parazitarne bolesti izazvane glistama ili kožnim parazitama (šuga).
Značajno mesto među bolestima zauzima poremećaj metabolizma vezane za poremećaje u ishrani ili za poremećaje u prometu materija (gojaznost, dijabetes).
Postoje infektivne ili zarazne bolesti prouzrokovane bakterijama i virusima, duševne bolesti koji su povezane s jednom ili više od prethodnih grupa.Zatim genetske bolesti prenete nasleđem.
Postoji podela prema uzročnicima bolesti koji mogu biti spoljašnji i unutrašnji.Među unutrašnje ubrajamo dispoziciju koja predstavlja skup unutrašnjih  uslova, potrebnih za pojavu neke bolesti u zavisnosti od starosti, pola,  prebolelih bolesti, naslednih osobina.
Često se koristi izraz bolešljiv za osobu čije je zdravlje stalno i konačno narušeno.

POSTAVI ODGOVOR