Eksfolijativni dermatitis

0
246

Eksfolijativni_dermatitisUzrok nastanka

Etiopatogeneza može biti različita. Uzročni faktori mogu biti brojne hemijske materije, lekovi (kodein, kaptopril, difenilhidantion, soli zlata, penicilin, cefalosporini, fenitoin, alopurinol, arsen, barbiturati, aspirin i dr.) , hrana, bakterije, gljivice, druge kožne (lichen ruber planus, psoriasis vulgaris, pemphigus foliaceus, eczema vulgare, neurodermitis, dermatytis dysseborrhoica) ili sistemeske bolesti (limfomi, leukemije, karcinomi pluća, prostate, kolona, imunodeficijencije).

Klinička slika

Generalizovani eritem i deskvamacija (ljuštenje kože) su najčešće praćeni jakim svrabom, teškim opštim simptomima, visokom temperaturom, uvećanim limfnim žlezdama.
Kod toksičnih eritrodermija, koje su najčešće izazvane lekovima, promene se javljaju naglo i ubrzo po unošenjuC Klinički se razvija slika akutne eritrodermije sa pojavom vezikula, erozija, vlaženja, edema (otoka), uvećanih limfnih žlezda. Bolest se može komlikovati bubrežnom insuficijencijom.
Pityriasis rubra pilaris- hroničan oblik eritrodermije (generalizovano crvenilo i deskvamacija) nepoznatog uzroka. Ispoljava se jače ili slabije infiltrovanim eritematoskvamoznim plažama koje se šire i slivaju. Koža je edematozna (otečena) Prisutne promene na licu mu daju izgled maske. Nakon izlečenja koža je atrofična.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, dermatološkog pregleda, biopsije i patohistološkog nalaza.

Lečenje

Kod akutne toksične eritrodermije se obustavlja ordiniranje leka koji je izazvao eritrodermiju, daju se visoke doze kortikosteroida, antibiotici, vitamini transfuzija krvi. Lokalno se aplikuju obloge i indiferentne kreme.
Lečenje hroničnog oblika-lokalno se aplikuju indiferentne kreme i lokalno kortikosteroidi. U opštoj terapiji daju se vitamin C, antibiotici, kortikosteroidi, a u novije vreme i retinoidi.

POSTAVI ODGOVOR