Post-herpetična neuralgija

0
231

Post herpetična neuralgijaPost-herpetična neuralgija nastaje u regiji zahvaćenom herpes zoster infekcijom.Posledica je oštećenja perifernih nerava nastalom usled infekcije.Virus herpes zoster izaziva kožne promene sa oštećenjem nervnih završetaka, koje šalju impulse ka mozgu gde se formira jak osećaj bola, koji može trajati danima, mesecima ili doživotno.Bol koji se javlja može biti u akutnoj ili hroničnoj formi.Akutni nastaje pre izbijanja kožnih promena i traje dosta dugo, povlači se sa izlečenjem infekcije.Hronični bol traje duže od tri meseca, ili godinama nakon povlačenja kožnih promena.To je u stvari post herpetična neuralgija.
Lečenje:
podeljeno je u akutnoj fazi sa primenama antiviralnih lekova u cilju lečenja virusne infekcije.Za bol koristi se analgetici NSAIL lekovi, antidepresivi, kortikosteroidi.Lokalno se primenjuje Lidocain i električna neurostimulacija-TENS uredjajima.

POSTAVI ODGOVOR