Značaj feritina kod anemije

0
179

Značaj feritina kod anemijeJedan od parametara kod anemije je nivo feritina, koji je oblik deponovanja gvoždja u organizmu u jetri, slezini i koštanoj srži.Feritin se nalazi u ćelijama u krvi se deponuje kompleks gvoždja i proteina.Gvoždje se oslobadja i postaje dostupno drugim tkivima ili organima.Kada je količina gvoždja nedovoljna oslobadja se iz feritina.Ukoliko je  količina gvoždja povišena taloži se u tkivima, ali ponekad dolazi do oštećenja to stanje se naziva hemohromatoza.Smanjen nivo feritina ukazuje na nedostatak gvoždja na anemiju.To može biti nedovoljan unos ili gubitak gvoždja (krvarenje).Povišen nivo feritina ukazuje na deponovanje gvoždja u organizmu kao hemohromatoza pa i druge bolesti-talasemija, hemolizna anemija, autoimune bolesti, razne infekcije, artritis, lupus, leukemija, Hodgkin-ova bolest, alkoholizam može dati visoke vrednosti.
Normalne vrednosti feritina se razlikuju po laboratorijumima jer analiza zavisi od reagensa i aparata na kojima se vrši odredjivanje.

POSTAVI ODGOVOR