Periferna neuropatija

0
152

Periferna neuropatijaNervni sistem se sastoji od CNS-a i perifernog nervnog sistema.Nervi su prenosioci poruka izmedju CNS-a, mozga, kičmene moždine i ostatka tela uključujući voljne pokrete mišića (motorni nervi), nevoljna aktivnost (autonomni nervi), i percepcije nadržaja (senzorni nervi).Pod nazivom periferna neuropatija podrazumeva se stanje koja nastaje kada su periferni nervi oštećeni ili prekinuti.
Tipovi neuropatije:
-seznorni nervi koji nose poruke od čulnih organa (oči, uši do mozga)
-motorni nervi prate kretanje mišića
-autonomni nervi regulišu nevoljne funkcije tela
Neuropatija može da utiče samo na jedan nerv sa nazivom mononeuropatija koji uključuje:cervikalnu, radijalnu, femoralnu, ulnarnu neuropatiju.
Simptomatologija:
Nastaje ukočenost, peckanje, trnjenje, osetljivost na dodir, mišićna slabost ili paraliza, nedostatak koordinacije, pad.
Neuropatija može biti nasledna ili stečena-idiopatska.Uzroci su različiti:fizička trauma, virusna ili bakterijska oboljenja, autoimuna bolest, polomljena kost, hronične upale, tumor ili kancer koji pritiska nervna vlakna, hormonska bolest, odredjeni lekovi, poremećaj bubrega, toksini, metali, dijabetes koji zbog visokog nivoa glukoze oštećuje nerve i nosi naziv dijabetesna neuropatija.
Lečenje:
U početku bolesti se koriste analgetici, NSAIL lekovi, opijati, lekovi protiv napada, antidepresivi.Lokalni tretmani kao kapsacin krema, Lidokain flaster.Može da se primenjuje Transkutana električna nervna stimulacija-TENS oko mesec dana u trajanju od 30 minuta.Kod inflamatornih stanja daje se imunoglobulin, izmena plazme.Fizikalna terapija se primenjuje kod slabosti mišića.Hirurški postupak se vrši kod kompresivne neuropatije-kada se vrši pritisak na nerv  od tumora, radi se operacija da smanji pritisak.Koristi se i lečenje biljem odnosno ulja od nekih biljaka utrljavanjem na bolna mesta koji poboljšavaju cirkulaciju.
Za biljno lečenje neuropatije mogu se koristiti sledeća esencijalna ulja:kamilica, kantarion, eukaliptus, nana, lavanda, tamjan, ruzmarin itd.

POSTAVI ODGOVOR