Sistemski eritemski lupus (SEL)

0
62

Sistemski eritemski lupus Sistemski eritemski lupus (SEL)-Lupus erythematosus systematicus je hronična autoimuna bolest, koja zahvata više organa kožu, zglobove, CNS, bubrege, hematopoezno tkivo.Prisustvo mnogobrojnih autoantitela od kojih neke učestvuju u imunološkom oštećenju tkiva.
Uzrok nastanka:mogu se podeliti u dve grupe:egzogene (spoljašnje) i endogene (unutrašnje).Kod egzogenog nastanka učestvuju infektivni agensi.Povišena antitela protiv brojnih virusa (morbila, rubeola, mumpsa, Epštajn Bar virus), sunčevi zraci.Kod endogene unutrašnjeg faktora igra ulogu genetska perdispozicija i hormonski status.
Simptomatologija:
To je bolest čija klinička slika izuzetno varira.Počinje sa nespecifičnim simptomima povišena temperatura, malaksalost, bolovi u mišićima, zglobno mišićni simptomi, anemija, povraćanje, muka, smetnje u varenju, otoci, izliv tečnost u zglob (sinovijalni izliv), ponekad osteoproza, prelomi i smanjen broj leukocita.Vrlo su značajne kožne promene još na početku bolesti.Manifestuje se kao crvenilo na nosu i jagodicama u „obliku leptira“- (butterfly rush).Promene se javljaju na otkrivenim delovima tela izloženim suncu lice, vrat, predeo iznad grudne kosti oko nokata.Može biti crvenilo sa ili bez plikova, i različite kombinacije kožnih promena.Biopsijom kože nalazi se imunoglobulini (IgG i IgM) koji ukazuje na teži oblik bolesti.Pre pojave ove bolesti u potkožnom tkivu se pojave čvorići, koža je upaljena a čvor priraste za podlogu, pa kada se povlači ostavlja udubljenje.Nastaje i opadanje kose u blažem obliku kosa opada difuzno-proredjena dok u težem obliku opada u vidu krugova (alopecia areata).Ponekad se javlja i vaskulitis koja je bolna sa ranicama u sluzokoži usta i nosa.Razne plućne manifestacije-pleuritis, pneumonia.Kardiovaskularne promene kao miokarditis, endokarditis povišen krvni pritisak.Bubrežne promene, razne hematološke zatim neuropsihijaterske tegobe, očne promene, i intestinalne promene.
Dijagnoza:
Sistemski eritemski lupus (SEL) može da liči  na reumatske ili nereumatske bolesti.Za postavljanje dijagnoze neophodno je da su prisutna najmanje 4 vrsta jasna simptoma bolesti.Pouzdan način je prisustvo specifičnih antitela u krvi bolesnika.
Lečenje:
Uključuju savremene metode:u lakšim oblicima ako je prisutna povišena telesna temperatura koriste se nesteroidni antireumatici i analgetici.Kod kožnih i zglobnih tegoba koristi se antimalarici i kortikosteroidne kreme.U težim oblicima primenjuju se više doze kortikosteroida, imunosupresivni lekovi.U najtežim oblicima koriste se metilprednisolon u kombinaciji sa ciklofosfamidom.Primenjuju se i nebiološki i biološki lekovi.
Nebiološki lekovi koji menjaju tok bolesti tu se ubrajaju azatioprin, metotreksat, mikofenolat mofetil i ciklofosfamid.Ovi lekovi se daju kada glikokortikosteroidi sami nisu u mogućnosti da kontrolišu SEL.
Biološki lekovi sadrže supstance koji blokiraju proizvodnju auto-antitela ili efekte specifičnih molekula.Kada nema odgovora na standardnu terapiju daje se Rituksimab ili Belimumab.
Bolesnik treba da izbegava sunčanje i solarijum.Leti da nosi duge rukave i nogavice.Zaštita od infekcije, psihički i fizički odmor.

POSTAVI ODGOVOR