Atrofija

0
74

AtrofijaAtrofija je zaživotno smanjenje zapremina ćelija, tkiva nekog organa pa i čitavog organizma.
Atrofija je stečeni proces za razliku od urodjene nerazvijenosti, hipoplazije, agnezije i aplazije.Atrofijom se smanjuje funkcija atrofičnog organa.Pojedine atrofije su reverzibilne što zavisi od uzroka i obima dok je senilna atrofija ireverzibilna.
Uzroci atrofije su: smanjenje funkcija tkiva, smanjen priliv krvi, gubitak inervacije, gubitak krvi, gubitak endokrine stimulacije i starenje.Kod atrofije radi se o poremećaju odnosa anabolizma i katabolzma.
Atrofija se klasifikuje na: fiziološku, patološku, lokalnu i opštu.
Fiziološke-lokalne atrofije su npr.u pubertetu timus se zamenjuje masnim tkivom.Po prestanku dojenja-atrofija dojke, posle radjanja-atrofija uterusa.
Fiziološka opšta atrofija-u poodmakloj fazi dolazi do smanjenja tkiva.Posebno staračkom atrofijom zahvaćeni su miokard, jetra, mozak, koža, koštani sistem, kao i smanjenje pokretljivosti u starosti.
Patološka opšta atrofija može nastati zbog gladovanja, teških obolenja digestivnog trakta, kaheksije, usled malignih oboljenja.
Patološka lokalna atrofija nastaje zbog smanjenog preliva krvi u organima ili tkivima tako mogu nastati na srcu, bubrezima, mozgu i jetri.

POSTAVI ODGOVOR