Loša kombinacija lekova stvara novu bolest

0
70

Loša kombinacija lekova stvara novu bolestLoša kombinacija lekova može naškoditi organizmu.Razni problemi po organima mogu nastati zbog istovremenog uzimanja dve-tri vrste lekova koji su namenjeni lečenju različitih oboljenja.
Krvarenja iz digestivnog trakta, jedan je od najčešćih problema koji nastaje prilikom uzimanja dva leka koja udruženo mogu da izazovu zdravstvene komplikacije.Krvarenje može biti posledica povećanja antikoagulantnog dejstva lekova u slučaju kad se drugi lek koristi koji smanjuje izbacivanja antikoagulansa iz organizma.
Drugi primer je istovremena primena inhibitora monoaminooksidaze i antidepresiva iz grupe inhibitora preuzimanja seratonina može izazvati seratoninski sindrom.U tom slučaju lek koji je prvobitno uveden obustavlja se, nakon odredjenog vremena započinje se primena drugog leka.Takav je i slučaj kod rešanja inhibitora protonske pumpe, koji se primenjuje u cilju zaštite želudačne sluznice, kada pacijent uzima više vrsta lekova, za smanjenje želudačnog soka primenjuju se antisekretorni lekovi.U izvesnim slučajevima lekar-farmaceut mora imati uvid u zdravstveno stanje pacijenta, da ne bi došlo do komplikacije.
Osim dva leka koji se medjusobno pojačavaju ili imaju suprotno dejstvo, takodje pojedina hrana može snažno iticati na metabolizam lekova.
Sok od grejpfruta inaktivira enzim uključen u aktivaciju pojedinih lekova, kao i inaktivacija nekih drugih.U prvom slučaju dolazi do smanjenja, a u drugom do povećanja efekta lekova.
Sok od grejpfruta i antiagregacijska terapija dovodi do smanjenja aktivnosti leka.Promene i tegobe koje nisu postojale pre primene terapije su jedan od glavnih znakova da pacijent loše reaguje na terapiju.
Neželjeni efekti: se mogu predvideti i moraju biti naznačeni na pakovanju.Kontraindikacije mogu ugržavati život pacijenata zato treba da su naglašeni u stručnim informacijama o lekovima.

POSTAVI ODGOVOR