Prag bola

0
10

Prag bolaTermin prag tolerancije na bol se odnosi na iritaciju ljudskog nervnog sistema.Bol je neprijatno senzitivno osećanje.Može biti fiziološki, emocionalno-kognitivna reakcija.Bol je krajni proizvod informacije perifernog motornog neurona.
Receptori za bol ili nociceptori su u vidu slobodnih nervnih završetaka koji se nalaze u unutrašnjim organima, mišićima, kostima, koži, vezivnom tkivu.Razlikujemo tri vrste nociceptora:
Mehanoreceptori, termoreceptori i tihi nociceptori.Bolni nadražaj se prenosi Ab i C vlaknima.Nociceptori ispoljavaju spontanu aktivnost podležu senzitizaciji koji mogu biti periferna i centralna.
-Periferna senzitizacija znači niži prag nadražaja, nastaju nakon oštećenja i mogu trajati satima.
-Centralna senzitizacija je rezultat aktivnosti Ab i C vlakna koji povećavaju aktivaciju neurona zadnjih rogova kičmene moždine i nastaje preterana bolna osetljivost nakon povrede.
Prenošenja bola se izražava kroz četiri fiziološka procesa.
*Transdukcija-preko receptpra za bol putem mehaničke, termičke, hemijske, električne draži.
*Percepcija-praćen negativnim emocijama-neprijatan osećaj.
*Modulacija-inhibitorno dejstvo na neurone zadnjih rogova kičmene moždine.
*Transmisija-proces prenosa generisanih u nocireceptorima u kičmenu moždinu i korteks.
Prema trajanju bol može biti: akutna i hronična
Akutna bol se javlja aktivacijom nociceptora nakon povrede, upale, oštećenosti tkiva.
Hroničan bol je trajni patološki poremećaj koji mogu biti spontani ili provocirani što zavisi po amplitudi ili trajnosti.
Bol može biti organskog porekla, psihogena ili neuropatska.Kombinovani bol je kombinacija niciceptivnog i neuropatskog bola što može dovesti do periferne, centralne senzitizacije neurona i razvoja hroničnog bola.

POSTAVI ODGOVOR