Dezmoidni tumori

0
316

Dezmoidni tumori su benigni tumori prednjeg trbušnog zida.
Klinička slika:dezmoidni tumori nastaju od fascije i aponeuroze, čvrste konzistencije i nisu inkapsulirani.Mogu se naći u predelu grudnog koša, ekstremiteta.Vidja se kod žene za vreme trudnoće.Javlja se bol u predelu prednjeg trbušnog zida.Moguća je maligna delimična transformacija u fibrosarkom ali ne i metastaziranja.Recidiviranje su moguća.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu kliničke slike, UZ, CT-a.
Lečenje:podrazumeva široku hiruršku eksciziju do zdravog dela.Ponekad stvara problem, zbog defekta kože, mišića fascije prilikom zatvaranja prednjeg trbušnog zida.

POSTAVI ODGOVOR