Terapija bola

0
234

Terapija bolaBol je neprijatan osećaj i opažanje, senzorno ili emocionalno.Javlja se kod svih bolesti i povreda.To je zaštitni mehanizam da organizam reaguje, kako bi uklonio bolni .nadražaj.Ukoliko ne može ukloniti, javlja se hroničan bol koji narušava kvalitet života i nema zaštitnu funkciju.
Bol može da se podeli na:akutni i hronični.
Akutni bol kratko traje ne duže od dva meseca, ima odbrambenu ulogu.
Kod hroničnog bola predstavlja klinički sindrom, traje mesecima ili godinama, narušava kvalitet života.
Uzroci bola mogu biti:nadržaj, mehaničke prirode, povrede, velika toplota, hladnoća, dejstvo hemijskih materija, promene u organizmu konzervativnim ili operativnim načinom, bolest ili oboljenje raznih organa, malignitet, neuralgije, artroza, migrena.Za pravilno lečenje bitna je procena bola, vrsta, jačina, i karakteristika.
Prvi terapijski izbor je farmakološka terapija, uzimanja lekova protiv bola.To su analgetici NSAIL lekovi (Brufen, paracetamol, Diklofenak).Opiatni analgetici (morfium i njegovi derivati) zatim adjuvantni lekovi (antiepileptici, antidepresivi).
Fizikalna medicina različitog oblika pružaju mogućnost u terapiji bola naročito u hroničnom stanju to su:
1.Laser začajno skraćuje bol i vreme lečenja
2.UZ-Ultrazvuk
3.Sonoforeza (unos lekova u organizam putem utrazvuka)
4.Tens-Transkutana električna nervna stimulacija
5.DDS-Dijadinamik struje
6.IFC-Interferentne struje
7.Elektroforeza-unos lekova u organizam putem galvanske struje
8.Galvanska struja
9.Magnetoterapija (niskofrekventno elektromagnetno polje)

POSTAVI ODGOVOR